Presentasjoner

 • Deltakelse og medvirkning i stedsutviklingsprosjekter, av Kari Anne K. Drangsland. Forelesning  for mastergradsstudenter ved Bergen Arkitekthøyskole (BAS) 28.05.2013.
 • Asylmottak og lokalsamfunn, av Marry-Anne Karlsen. Presentasjon holdt på Heros 25-års jubileumskonferanse “Mottak som samfunnsaktør – i nåtid og framtid”. Atlantic Hall i Stavanger 08.11.12
 • Uterom for en billig penge, av Romy Ortiz. Presentasjon på frokostmøte hos Norsk Form på DogA 08.02.12
 • Urban dyrking, av Marte Dæhlen og Romy Ortiz. Presentasjon og kortfilmvisning fra prosjektet på seminaret ”Bier og blomster, bønder og business – hvorfor et livskraftig landbruk er viktig for matjorda, samfunnet og helsa di”, Litteraturhuset i Oslo, 13.-14.01.12
 • Gullkysten, av Kari Anne K. Drangsland. Presentasjon på BOBY-seminaret «Fjordbyen», Bergen 24.11.11
 • Urban dyrking, av Marte Dæhlen og Romy Ortiz. Presentasjon og visning av prosjektet “Den urban hagen” på frokostmøtet
  “Dyrking i by – fremtidsrettet arealbruk, kortreist mat og sunn rekreasjon” i regi av Fremtidens byer, Bergen rådhus 16.11.11
 • Energieffektiv boligplanlegging, av Marry-Anne Karlsen. Presentasjon holdt på klimaseminar, Forskningsdagene i Volda 26.09.11
 • Komplekse interesser i byplanlegging, aktørskap i stedsutvikling, av Marry-Anne Karlsen. Presentasjon holdt for studenter i kurset “Planlegging og samfunn” Institutt for geografi, Universitetet i Bergen 15.09.11.
 • Asylmottak og lokalsamfunn, av Marry-Anne Karlsen. Forelesning på studiet ‘Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn’ ved Politihøgskolen i Oslo 29.03.11.
 • “Hvordan påvirke byutviklingen?” av Anne-Kathrine Vabø og Marry-Anne Karlsen. Workshop for Ungdommens bystyre sin storbysamling i Bergen 05.11.10
 • Asylmottak og lokalsamfunn, av Marry-Anne Karlsen. Presentasjon holdt for mottaksledere og UDI i
  • Region Midt-Norge i Trondheim 18.08.10
  • Region Sør i Kragerø 31.08.10
  • Region Nord i Narvik 13.09.10 og Alta 14.09.10
  • Region Indre Østland i Gjøvik 15. 09.10
  • Region Vest i Bergen 23.09.10, Region Oslo 04.11.10
  • Transittenheten UDI i Oslo 08.11.10
  • Presentasjonen ble også holdt på ledermøte for region- og mottaksavdelingen i UDI i Oslo 10.06.10 og for Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting 16.09.10.
 • Sosiokulturelle stedsanalyser som verktøy i byutviklingsprosesser, av Kari Anne Klovholt Drangsland, Husbanken frokostseminar, 25.03.2010
 • Patterns for weaving place, av Anne-Kathrine Vabø, Folkemøte i Ytre Arna, 18.03.2010
 • Presentasjon av funn og anbefalinger i rapport om lokalsamfunnsarbeid i Arna, av Kari Anne Klovholt Drangsland, UDI region midt, mottaksledermøte, 17.02.2010
 • Patterns for weaving place, av Anne-Kathrine Vabø, Arna bydelsstyre, 16.12.2009
 • Asylmottak i et nærmiljøperspektiv, av Kari Anne Klovholt Drangsland, HERO, lederkonferanse, 30.09.2009
 • Hvordan påvirke samfunnsutviklingen?, av Kari Anne Klovholt Drangsland, Byfriksjoner, 22.04.2009
 • Asylmottak og nærmiljø, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth, Redd Barna seminar, 28.03.2009
 • Asylmottak som nærmiljø, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth, samarbeidsmøte med Bergen Kommune, 20.11.2008
 • Energibruk i bygninger, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth, internseminar Bergen Kommune, 22.08.2008
 • Presentasjon av prosjekter, av Anne-Kathrine Vabø, Naturvernforbundet i Hordalands årsmøte, 12.03.2005
 • Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling, av Bente Beckstrøm Fuglseth, Natur og Ungdoms landsmøte, 08.01.2005
 • Miljøvennlig byutvikling, av Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø, Husbankens regionskontor Bergen, 05.11.2003
 • LEFT OVERS, av Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø, Oscar Hansens symposium, Bergen Arkitektskole, 13.05.2003
 • Eksempler på miljøvennlig byutvikling, av Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø, Studentersamfunnet i Bergen, 02.04.2003
 • Strategier for miljøvennlig byutvikling, av Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø, Bergen Arkitektskole, 07.03.2003