Kronikker

  • Målene er fine, men energibruken øker, av Marry-Anne Karlsen og Anne-Kathrine Vabø. Kronikk. Bergens Tidende 24.06.2011.
  • Asyl i lokalsamfunnet, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth. Kronikk. Klassekampen. 09.02.2009
  • Symbolske miljømål, av Bente Beckstrøm Fuglseth. Kronikk. Bergens Tidende. 21.08.2007
  • Kampen om gullkysten, Kari Anne Klovholt Drangsland, Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø. Kronikk. Bergens Tidende. 08.07.2006
  • Byrom til salgs, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Anne-Kathrine Vabø. Kronikk. Bergens Tidende 12.04.2005
  • En misforstått strømkrise, av Bente Beckstrøm Fuglseth. Kronikk. Bergens Tidende. 12.12.2003
  • Byøkologi: strategi for miljøvennlig byutvikling, av Bente Beckstrøm Fuglseth. Kronikk. Bergens Tidende. 18.03.2003