Artikler

Et stedsperspektiv på asylmottak, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth. Plan 4/2008

Teori og praksis: byreparasjon, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth. Demo 01/07

Hvorfor er miljøvennlig byutvikling så vanskelig? av Bente Beckstrøm Fuglseth. 2007. www.husbanken.no

Boligutstillingen i Bergen, av Bente Beckstrøm Fuglseth. 2003. KonturTidsskrift 7/8