LEFT OVERS

Prosjektet LEFT OVERS bestod av en kartlegging av ledige arealer i Bergen sentrum, samt en utstilling i hele Bergen sentrum der disse arealene ble vist frem for å synliggjøre potensialet for fortetting. Kartleggingen avdekker at det i Bergen sentrum finnes over 153 LEFT OVERS-arealer som bare brukes til parkering, oppsamling av skrot eller ingenting. Samtidig gjør lokale og globale miljøutfordringer at vi må planlegge og utvikle byen på nye måter. En viktig strategi bør derfor være å redusere transportbehovet og legge til rette for buss og sykkel gjennom en tettere og mer kompakt by. I tillegg krever en tettere by flere grønne arealer. Ny bruk av LEFT OVERS-arealene kan gi en sårt trengt byreparasjon og bidra til en mer miljøvennlig byutvikling.

Publikasjoner
  • LEFT OVERS, av Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø. 2004. Senter for byøkologi
Presentasjoner
  • LEFT OVERS, av Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø, Oscar Hansens symposium, Bergen Arkitektskole, 13.05.03
Presseoppslag