En eksempelguide

Senter for byøkologi har vært på flere studieturer for å se på ulike eksempler innen miljøvennlig og sosial stedsutvikling. På disse studieturene har vi vært på befaring til ulike prosjekter og hatt møter med initiativtakere og deltakere for å lære mer om bakgrunn, gjennomføring og resultat. Prosjektene har vært vidt forskjellige fra overordnet byplanlegging til enkeltprosjekter, og dekker en rekke temaer. I en eksempelguide gjør vi vår lærdom fra prosjektene tilgjengelig for andre, slik at flere får mulighet til å dra nytte av kunnskapen og kanskje også besøke dem selv.

En eksempelguide: her finner du over 40 ulike eksempler på miljøvennlig og sosial stedsutvikling