Den høye hagen – om urban dyrking på tak

Matproduksjon er blitt mer aktuelt i norske byer og tettsteder. Det dyrkes frukt, grønnsaker, røtter og urter i etablerte parsellhager, skolehager, blomsterkasser på balkonger, gjennom såkalt «geriljadyrking» og i takhager. Urban matproduksjon fremmer kunnskap om dyrking av økologisk kortreist mat og har samtidig svært positive sosiale, helse- og samfunnsmessige effekter. Til tross for dette ligger Oslo langt etter andre internasjonale byer når det gjelder urban dyrking. For at Oslo skal bli en grønnere by må nødvendige strategier utarbeides og gjøres politisk forpliktende.

«Den høye hagen» handler om takhager og hvordan dyrking av grønnsaker og andre nyttevekster på byens tak kan bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by med mer miljøvennlige husholdninger. Rapporten gir leseren et innblikk i hva det vil si å dyrke på tak, hvorfor folk driver med det og hvilke effekter takhagevirksomhet kan ha for folk, luft og liv i byen. Den inneholder også tre eksempler på takhageprosjekter; et i Oslo, et i København og et i Malmø. Eksemplene skal gi innblikk i takhageprosesser og være kilde til kunnskap og inspirasjon.

I arbeidet med prosjektet «Den høye hagen», har vi møtt mange mennesker som er lidenskapelig opptatt av å dyrke mat. De bor i byer og de dyrker på takene. For dem gir takhager en mulighet til å dyrke egen mat på en god og bærekraftig måte, lære barna sine om hvor maten kommer fra, og gir alle rundt seg en mulighet til å ta i bruk naturlige prinsipper.

Oslo har mange tak, og flere av dem er allerede godt egnet til takhager. Her er det bare å se utover Norges grenser for inspirasjon. Ønsker du å dyrke din egen private takhage, eller ønsker du å være del av et takhagefellesskap? Jobber du et sted der flere vil ha godt av å være mer ute, bevege på seg, nyte selvdyrket mat og som rett og slett har lyst til å se det spire og gro? Eller driver du en restaurant, kafé eller et borettslag der du kunne tenke deg å starte takhage som en del av virksomheten? Mulighetene ligger
i høyden!

Rapporten er utarbeidet av Senter for byøkologi med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennom ordningen bygdeutviklingsmidler 2012. Arbeidet ble gjennomført i perioden mars 2012 til januar 2013 og teamet har bestått av samfunnsgeografene Romy Ortiz og Marte Dæhlen, arkitektene Laura Sæther og Andrea Pinochet. Utgangspunktet for rapporten er gjennomgang av litteratur og informasjonsmateriale, flere semi-strukturerte intervjuer, uformelle møter og feltbesøk i Malmø og København.

Last ned BYØK-rapport 04/13 her.