Urban dyrkning – en fremtidsrettet byutviklingsstrategi

Med ‘Urban dyrkning – en fremtidsrettet byutviklingsstrategi’ ønsker Senter for Byøkologi å sette fokus på grønne arealers rolle som sosialt rom i en urban setting. Urban dyrking er en aktivitet for mange ulike mennesker, både for den som er miljøbevisst, den som synes det er dyrt å kjøpe mat på butikken, den som savner en hage, og den som ønsker å tilbringe tid med familien og dyrke frem livets grønne gleder.

Av de grønne arealene i Oslo er det hovedsakelig parsellhagene som brukes til urban dyrking. Disse har over lengre tid vært preget av korte leiekontrakter, uavklarte reguleringsforhold, mangelfull informasjon og delt forvaltningsansvar som innebærer at hagene har vært utsatt for nedleggelser og omregulering. Vi ønsker derfor å formidle kunnskap om parsellhager i Oslo og inspirere til videreutvikling og beskyttelse av hagene. Prosjektet består hovedsakelig av en dokumentarfilmproduksjon og utgivelse av en artikkelsamling.

Prosjektet finner sted i Oslo i tidsperioden juni 2010 – juni 2011