There is no place like here

There is no place like here presenterer tekstilhåndverk som er skapt i møter mellom 14 kvinner fra 5 forskjellige land. Utstillingen springer ut fra et samarbeid mellom Senter for byøkologi og tekstildesigneren Heidi Winge Strøm. There is no place like here stiller spørsmål ved hvordan vi diskuterer migrasjon og det flerkulturelle Norge, og skaper et rom for refleksjon rundt hvordan migrasjonsprosesser former mennesker, samfunnet og stedene vi bor.

Utstillingen er bygd opp rundt tekstilobjekter, film og fotografier fra prosjektet ‘Kulturell veving’, som ble gjennomført i Ytre Arna vinteren 2009/10. ‘Kulturell veving’ ‘har vært en reise i og mellom ulike tekstiltradisjoner, hvor 5 kvinner fra Bergensregionen og 9 kvinner fra asylmottaket i Ytre Arna har utforsket teknikker, mønster og farger for å utvikle nye tekstilobjekter.

Utstillingen There is no place like here kan besøkes på;

Norsk Trikotasjemuseum, Salhus, Bergen, 14. mars – 18. april
Norsk design- og arkitektursenter (DogA), Oslo, 26. april – 8. mai

Les mer om utstillingskonseptet her.