Kulturell veving

Gjennom felles arbeid med tekstiler og ulike kunsthåndverk vil prosjektet ”Kulturell veving” skape en møteplass mellom beboerne på Ytre Arna mottakssenter og lokalbefolkningen i Ytre Arna. Prosjektet tar utgangspunkt i Ytre Arnas rike tekstilindustrihistorie og asylmottaket på stedet. Ønsket er å skape en mulighet for at en gruppe kvinner med felles interesser kan møtes, arbeide i lag, utveksle kunnskap og teknikker og skape en felles utstilling. Hva vil oppstå i møtene mellom ulike håndverkstradisjoner? Det vil bli gjennomført flere workshoper i løpet av høsten 2009, og prosjektet vil blant annet munne ut i en utstilling som vil bli vist i begynnelsen av 2010. Prosjektet har en egen nettside