Den sosiale byen – eksempler, erfaringer og overføringsverdi

Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om hvordan stedsutvikling kan brukes som et verktøy for sosial inklusjon og forbedring av levekår i belastede bydeler. Rapportens hovedfokus er det tyske planleggingsprogrammet ”Die Soziale Stadt” (SSP), den sosiale byen, og ulike prosjekter som er gjennomført innen denne diskursen. Pågående prosesser i Norge, som Groruddalssatsingen i Oslo og ”Ny energi rundt Damsgårdssundet” i Bergen, viser et planleggings- og praksisfelt som er i spennende og rask utvikling også i Norge. Erfaringer fra flere ulike  tyske prosjekter vil bli presentert i rapporten, og overføringsverdien til en norsk kontekst vil bli diskutert. Prosjektet er støttet av Husbanken.

Last ned BYØK-rapport 01/10: Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler.