Idèutvikling Rådal/Lagunen

Senter for byøkologi var sammen med Agraff og 3RW Arkitekter et av tre team som ble plukket ut til å være med på parallell oppdraget “Idéutvikling Rådal/Lagunen”. Oppraget gikk ut på å utarbeide forslag til hovedgrep for en bymessig utvikling av området.

Viktige grep var reetablering av landskapet, skape gode forbindelseslinjer til områdene rundt, etablere gode offentlige rom og gater, miljøprinisipper som grunnlag for utviklingen og funksjoner som gir en suburban urbanitet.