Asylmottak som nærmiljø

Senter for byøkologi har gjennomført en studie av relasjoner mellom asylmottaket og lokalsamfunnet i Ytre Arna, Bergen. Studien er forankret i en forståelse av at asylmottak ikke eksisterer i et vakuum, men blir en del av lokalsamfunnet på stedene der de lokaliseres. Rapporten stiller spørsmål ved hva som er et godt forhold mellomasylmottak og lokalsamfunn. På bakgrunn av studien, samt tidligere forskning, presenteres en rekke anbefalinger til hvordan nærmiljøperspektivet kan styrkes hos ulike aktører som er involvert i mottaksapparatet i dag.

Publikasjoner
Presentasjoner
  • Asylmottak og nærmiljø , av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth, Redd Barna seminar, 28.03.2009
  • Asylmottak som nærmiljø, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth, samarbeidsmøte med Bergen Kommune, 20.11.2008