Ståle Holgersen

Ståle Holgersen (født 1980) er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Lund, i Sverige.  Han forsker på sjønære byutviklingsprosjekter, og ser spesielt på Västra Hamnen i Malmö. Det faglige fokuset ligger på forholdene mellom arealplanlegging, økonomi, politikk og samfunn generelt. Ståle leverte sin masteroppgave ”Class Conflict and Planning – A case study of contemporary development at King´s Cross in London” i 2007. Oppgaven kom senere også ut som bok på VDM-Verlag.

Fra august 2007 til januar 2010 arbeidet Ståle som arealplanlegger i Bergen kommune, som saksbehandler for private reguleringsforslag. Ståle har vært assosiert medarbeider i Senter for byøkologi siden mai 2010.

Kompetansefelt: Arealplanlegging, makt og avmakt i byutvikling, planprosesser, miljøvennlig byutvikling, byen og det offentlige rom.