Romy Ortiz

Romy Ortiz (født 1979) er samfunnsgeograf med master i Miljø og
Utviklingsgeografi ved Universitetet i Bergen.  Mastergraden var en
langtidsevaluering  av norsk bistand i India, og hadde fokus på
teknologioverføring og fattigdomsreduksjon. Ortiz har ved andre
studier også fokusert på miljø og kulturlandskapsendringer, samt urban
og rural permakultur i både Mellom-Amerika og Sør-Europa.

Ortiz er frilanskoordinator, og har erfaring i prosjektledelse fra
større miljøarrangement som Climate Conference CC8/CC9, samt Barnas
Klimafestival, Norges første klimafestival for barn. Hun jobber også
deltid for Norges Sosiale Forum.

Kompetansefelt: miljøvennlig byutvikling, urban dyrking, permakultur og integreringsproblematikk.