Marte Dæhlen

Marte Dæhlen (født 1982) er samfunnsgeograf med master i Miljø og
Utviklingsgeografi ved Universitetet i Bergen. Hun leverte
masteroppgave i utviklingsgeografi i 2007 om norsk fiskeribistand til
India der fokuset lå på fattigdomslettelse, lokale fiskerisystem og
kulturelle og sosiale institusjoner. I tillegg til studier i geografi
har hun studert media og film både ved UiB og ved Royal Holloway,
University of London, med fordypning i blant annet dokumentarfilm.

Marte jobber for tiden som koordinator i Handelskampanjen i Oslo. Her
arbeider hun med norsk og internasjonal handelspolitikk, der målet er
å få til et felles handelssystem der hensynet til mennesker, miljø og
samfunn ligger til grunn for utviklingen.

Kompetansefelt: globalisering og miljø, regional utvikling og urban dyrking.