Bente Beckstrøm Fuglseth

(I permisjon)

Bente Beckstrøm Fuglseth (født 1979) er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo (UiO). Her har hun fordypet seg i problemstillinger knyttet til planlegging, miljø og politikk. I tillegg har hun en master i urbansime fra AHO der hun har fokusert på energibruk i bygninger, og studert drivkrefter og barrierer for en mer miljøvennlig energibruk.

Bente var med på å starte opp Senter for byøkologi i 2003, og har jobbet med flere ulike prosjekter i regi av senteret. Av tidligere arbeidserfaring kan det nevnes at hun har arbeidet som forsker ved Fridtjof Nansen Instituttet, samt på ulike prosjekter for Naturvernforbundet. I tillegg til arbeidet som prosjektleder ved Senter for byøkologi, har hun i dag en deltidsstilling som samfunnsplanlegger ved Plan Vest Bergen AS. Bente sitter i styret i Bergen bolig- og byplanforening (BOBY).

Kompetansefelt: Miljøvennlig stedsutvikling, energibruk i bygninger, samordnet areal- og transportplanlegging, implementering av miljøpolitikk, sosial og deltakende stedsutvikling, integrasjon og migrasjonsproblematikk.