Anders Rubing

Anders Rubing (født 1983) er arkitekt. Anders har de siste årene hvert ansatt hos Asplan Viak i Bergen. Han har der arbeidet med prosjektering og visualisering av prosjekter i mange skalaer i et tverrfaglig miljø. Prosjektene strekker seg fra stedsanalyse og mulighetsstudier for reguleringsplaner til detaljprosjektering av ulike typer bygg. Anders fullfører nå sin masterutdanning ved Bergen Arkitekt Skole med fokus på offentlige rom og gjenoppbygging i konfliktområder og postkonfliktområder.

Tidligere i sin utdanning  har han fokusert på bærekraftig prosjektering og sykkelbasert transport. Annen erfaring inkluderer kunstutdanning i Finland og arbeid med barn og ungdom i Spania og i Ghana. Han har også sittet i Representantskapet for Norske Arkitekters Landsforbund. Anders jobber deltid i Senter for byøkologi ved siden av masterstudier på Bergen Arkitekt Skole.

Kompetansefelt: Bærekraftig arkitektur, idéutvikling, tverrfaglig prosjektering, visualisering, detaljering, postkonfliktområder.