Marry-Anne Karlsen

Marry-Anne Karlsen (født 1979) er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen. Her fordypet hun seg i temaer som globalisering, regional utvikling og alternative moderniseringsprosesser, og skrev hovedfagsoppgave om makt og kunnskapsrelasjoner i konflikter rundt et utviklingsprosjekt i det sørlige Mexico.

Marry-Anne startet i Senter for Byøkologi i februar 2010. Hun har tidligere jobbet som rådgiver for Norges Røde Kors med blant annet fokus på temaer knyttet til ungdom og migrasjon, og som solidaritetsarbeider i Palestina med fokus på organisasjonsutvikling og ungdoms medvirkning.

Kompetansefelt: integrasjon og migrasjonsproblematikk, ungdom og medvirkning, frivillighet, planlegging, energibruk i bygg, regional utvikling, globalisering og alternative moderniseringsprosesser.