Kontakt

Senter for byøkologi
c/o Kari Anne K. Drangsland
Wesselsgate 8
5006 Bergen

E-post: post@byokologi.no

Anne-Kathrine Vabø
Tlf:  95 70 11 45
E-post:
anka@byokologi.no

Kari Anne Klovholt Drangsland
Tlf:  97 97 87 83
E-post:
karianne@byokologi.no

Marry-Anne Karlsen
Tlf:  48 10 89 12
E-post:
marry@byokologi.no