Kari Anne K. Drangsland

Kari Anne Klovholt Drangsland (født 1980) er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Bergen.

Kari Anne har vært partner/prosjektleder i Senter for byøkologi siden 2006.  Hun har tidligere jobbet som forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning AS. Drangsland har siden 2010 vært foreleser og medansvarlig for master- og etterutdanningskurset “Planlegging og samfunn” ved UiB. De to siste årene har hun vært fagansvarlig for kurset i samarbeid med forsker Ståle Holgersen, som er assosiert medlem i senteret. Drangsland er for tiden også engasjert som utreder hos ideas2evidence i Bergen. Her jobber hun hovedsakelig innen migrasjons- plan- og byforskningsfeltet. Hun har de siste årene gjennomført flere prosjekter i møtepunktet mellom samfunnsgeografi og kunstfeltet, blant annet i samarbeid med tekstilkunstner- og designer Heidi W. Strøm.