Anne-Kathrine Vabø

Anne-Kathrine Vabø (født 1980) er utdannet sivilarkitekt MNAL fra Bergen Arkitektskole (BAS). Anne-Kathrine har gjennomført analyser og utarbeidet romlige strategier på en ulike steder i ulike skalanivåer, som Vardø, forstaden Fyllingsdalen i Bergen, Pearl River Delta i Kina og tettstedet Ytre Arna utenfor Bergen. Hun har her arbeidet med en rekke problemstillinger som forstads-, sjøfront og sentrumsutvikling, samt migrasjon og urbaniseringsprosesser. Anne-Kathrine har erfaring med ulik metodebruk, fra fysisk kartlegging og visualisering til prosjektering og deltagende designprosesser.

Anne-Kathrine var med på å starte opp Senter for byøkologi i 2003. Hun har også sittet i styret i NSU-Bergen for BoligAksjonen, vært vara i Bergen bystyre og Komite for miljø og byutvikling og sittet i styret i Gaia Trafikk AS.

Kompetansefelt: Energieffektiv arkitektur, miljøvennlig byutvikling, migrasjon, urbaniseringsprosesser, sosial og deltakende byplanlegging, boligområder og nærmiljø, byrom, urban dyrking og lokale byggetradisjoner.