Utstillinger

Senter for byøkologi har gjennomført en rekke utstillinger som på ulike måter tar tak i temaer vi jobber med, tydeliggjør standpunkt og stiller nye spørsmål. Hver utstilling er unik og tilpasset en romlig situasjon, der skalaen varierer fra små utstillingslokaler til hele byen som et utstillingsrom.

Eksempler på prosjekter: There is no place like here, “in place, out of place”, Gullkysten, 153 LEFT OVERS,   Boligutstillingen i Bergen 2003