Stedsutvikling

Vi har kunnskap om stedsutvikling generelt, og har spesielt kompetanse om miljøhensyn og ulike sosiale problemstillinger.

  • Idéutvikling/mulighetsstudier
  • Medvirkningsprosesser
  • Analyser

Eksempler på prosjekter: Sosiokulturell stedsanalyse Haugenstua, Idèutvikling Rådalen/Lagunen, Den sosiale byen, Kulturell veving, Asylmottak som nærmiljø, LEFT OVERS, Boligutstillingen i Bergen 2003: A4? – eller skal vi bo på nye måter, Gullkysten