Forskning, analyser og utredning

Vi har bred erfaring fra både grunnforskning, oppdragsforskning, analyser og utredninger, både når det gjelder større og mindre prosjekter.

Eksempler på prosjekter: Asylmottak som nærmiljø, LEFT OVERS