Foredrag og workshoper

Vi har god erfaring med å holde foredrag, både om ulike enkelttema, tilnærminger og problemforståelser, eksempelsamlinger og prosjektene våre. Samtidig har vi gjennomført ulike workshoper tilpasset forskjellige kontekster.

  • Foredrag om blant annet ulike tema, tilnærminger til stedsutvikling eller prosjekter
  • Workshop med fokus på blant annet idéutvikling, forankring eller problemløsning

Eksempler på oppdragsgivere: Byfriksjoner, Bergen Arkitektskole (BAS), Husbanken, Redd Barna, Bergen kommune