Masterkurs på Bergen Arkitektskole i samarbeid med arkitekt Anders Rubing

Oppdatert: 03.03.2017

Anders Rubing og Kari Anne Drangsland tilbyr i mars et mastergradskurs for studenter ved Bergen Arkitektskole. Kurset har et fokus på tekstil arkitektur, og målsettingen med kurset er å engasjere studentene i kritiske diskusjoner rundt temporalitet, arkitektur og relasjonen mellom sted, rom og kropp i produksjonen av rom og politisk praksis. For første gang (?) i Norge prøves også den franske filosofen Henry Lefebvre’s sin rytmeanalyse ut i praksis av studentene!