Nytt semester med spennende studier i byutvikling og planlegging ved UiB

Oppdatert: 22.06.2016

Kari Anne K. Drangsland fra senteret er også høsten 2016 emneansvarlig for mastergradskurset “Planlegging og samfunn” ved UiB. Mastergradskurset er også mulig å ta som etterutdanning. Mer informasjon kommer!