Lansering: Eksempelsamling “Livskraftige urbane bomiljø”

Oppdatert: 03.02.2016

I eksempelsamlingen «Livskraftige urbane bomiljø» får kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan legge til rette for gode bomiljø med høy livskvalitet når de utvikler kompakte byer. Samlingen presenterer 13 prosjekter fra ulike byer og steder i Norge. Eksempelsamlingen er et samarbeid mellom Senter for byøkologi, Cubus arkitekter og konsulentselskapet ideas2evidence. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. Medvirkende fra Senteret har vært Kari Anne K. Drangsland.

Rapporten kan lastes ned her