Oppstart av høstens kurs i “Planlegging og samfunn” ved UiB.

Oppdatert: 17.08.2015

Kari Anne K. Drangsland og Ståle Holgersen er også i høst fagansvarlige for, og forelesere ved, mastergradskurset “Planlegging og samfunn” ved institutt for geografi (UiB). Det er også mulig å ta kurset som et etter- og videreutdanningskurs. Oppstart: 7.9.2015.

For nærmere info se: http://www.uib.no/emne/GEO328