Nytt prosjekt: Veileder og eksempelsamling

Oppdatert: 17.08.2015

Sammen med Cubus Arkitekter og analyse- og utrederselskapet ideas2evidence skal Senter for byøkologi  høsten 2015 lage en eksempelsamling og veileder for livskraftige urbane bomiljø. Oppdragsgiver er Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fra Senter for byøkologi deltar Kari Anne K. Drangsland