Undervisning ved Universitetet i Bergen høsten 2014

Oppdatert: 07.08.2014

Senter for byøkologi, ved Kari Anne K. Drangsland og Ståle Holgersen, er fagansvarlig for mastergradskurset “Planlegging og Samfunn” ved UiB høsten 2014. Mastergradskurset, som også er mulig å ta som etter- og videreutdanningskurs, går over tre bolker i løpet av høsten. For mer informasjon om kurset: http://www.uib.no/emne/GEO328