Endring av organisasjonsform

Oppdatert: 07.08.2014

Senter for byøkologi har reetablert seg og vi vil fortsette arbeidet vårt i tiden fremover som en ideell organisasjon. Medlemmer i senteret vil fortsatt kunne ta på seg kommersielle oppdrag. Ta kontakt via post@byokologi.no.