Urbant landbruk i Oslo

Oppdatert: 21.10.2013

Senteret er med i Fylkesmannen i Oslo sin satsning på urbant landbruk ”Urbant landbruk i Oslo – bærekraftig, synlig og verdsatt”. I forbindelse med dette sitter vi også i ressursgruppen for Tenkeloft Urbant landbruk, som jobber med å få innspill fra- og skape nettverk mellom ulike organisasjoner som jobber med urbant landbruk.