Forelesninger i planlegging og stedsutvikling ved UiB

Oppdatert: 21.10.2013

Kari Anne K. Drangsland foreleser  på kurset “Planlegging og samfunn” ved Institutt for geografi ved UiB i høst. Her vil hun holde 4 forelesninger om kunnskapens status i planleggingen, diversitet i byen, kommunikativ planlegging og sosiokulturelle stedsanalyser.