Lydlab Laksevåg – et lydkunstprosjekt på Laksevåg i Bergen

Oppdatert: 13.08.2013

Senterets Kari Anne K. Drangsland jobber som daglig leder i Hordaland musikkråd, der hun har tatt initiativet til prosjektet Lydlab Laksevåg.

Det pågår for tiden en områdesatsing på Laksevåg i Bergen. Sammen med barn og unge vil Drangsland og kunstner og musiker Mari Kvien Brunvoll arbeide med lyden av ulike steder på Laksevåg. Gjennom opptak og bearbeiding av lyd i studio vil det skapes musikalske verk, som deretter skal føres tilbake til stedene gjennom en utstilling. Prosessen og de ferdige verkene handler samtidig om å rette oppmerksomheten mot og erfare steder på nye måter. Senter for byøkologi vil utarbeide en rapport på bakgrunn av erfaringene i prosjektet.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Laksevåg kulturkontor og er støttet av Bergen kommune og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK).