Forelesning om deltakelse og medvirkning ved Bergen Arkitektskole. 28. mai.

Oppdatert: 23.05.2013

Kari Anne K. Drangsland foreleser om deltakelse og medvirkning i stedsutviklingsprosjekter for mastergradsstudenter ved BAS. Forelesningen vil ta utgangspunkt i prosjektet Kulturell Veving og utstillingen “There is no place like here”.