Innledning om asylmottak og lokalsamfunn på Heros 25-års jubielumskonferanse

Oppdatert: 06.11.2012

Torsdag 8. november vil Marry-Anne Karlsen holde en innledning om asylmottakets rolle i lokalsamfunnet på Heros  25-års jubileumskonferanse “Mottak som samfunnsaktør - i nåtid og framtid”. Konferansen finner sted på Atlantic Hall i Stavanger fra 10.00 til 16.00. Mer informasjon om konferansen her.