Nytt byøk-prosjekt: Den høye hagen

Oppdatert: 22.10.2012

Hva skal til å få starte en takhage i byen? Hva kan kommunen og andre myndigheter gjøre for å legge til rette for takhageprosjekter rundt omkring i byen? Og hvorfor bør man egentlig dyrke grønnsaker, urter og blomster på tak?

Å satse på dyrkbare grøntområde i byen til økologisk matproduksjon er et viktig tiltak for å ta vare på byens grønne lunger og fremme kunnskap om dyrking av økologisk kortreist mat. Og ikke minst har det vist seg at dyrking i by gir svært positive sosiale, helse- og samfunnsmessige konsekvenser. Oslo og andre norske byer ligger dessverre langt etter andre internasjonale byer når det gjelder dyrking i byen. For at Oslo skal bli en grønnere by, må nødvendige strategier utarbeides og videreutvikles.

Senter for byøkologi har tidligere gjennomført prosjektet «Den urbane hagen» om parsellhager, skolehager og geriljahager. Vi er nå i gang med prosjektet «Den høye hagen», der vi ønsker å se på nærmere på hvordan dyrking av grønnsaker og andre nyttevekster på byens mange og egnede tak kan bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by. Vi har blant annet gjennomført en studietur til København og Malmø der vi har besøkt Dyrk Nørrebros takhage på Blågård skole og Augustenborg Botanical Roof Gardens nye takhageprosjekt. ”Den høye hagen” består av en rapport som vil presentere skandinaviske eksempler på takhager, hvorfor folk driver med dyrking på tak, samt formidle råd og anbefalinger til privatpersoner, institusjoner, organisasjoner og myndigheter.

Prosjektet er støttet av økologiske handlingsplanmidler 2012 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.