Ny rapport: Uterom for en billig penge

Oppdatert: 10.04.2012

Senter for byøkologi har på oppdrag for Norsk Form utarbeidet eksempelsamlingen “Uterom for en billig penge”. Gjennom å vise eksempler på ulike typer vellykkete og rimelige uteromsprosjekt i byer og tettsteder i Norge håper vi å kunne inspirere og bidra til at aktører som jobber med by- og stedsutvikling kan komme i gang med egne prosjekt.

Samlingen inneholder i alt 7 eksempler på uterom for en billig penge. Selve begrepet “billig” er like vanskelig som det er ønskelig. Vi har latt det være opp til kommunene å definere hva de selv opplevde som en rimelig penge. Avveiningen gjøres opp mot hva man mener å ha fått igjen for investeringen og tar høyde for forholdet mellom investering og driftsbudsjett.

Hvert uterom presenteres med størrelse, kostnad, stedstype, prosess, utforming og bruk.

Teamet fra Senter for byøkologi har bestått av samfunnsgeografene Romy Ortiz og Marry-Anne Karlsen, og sivilarkitekt Benjamin Haffner.

Rapporten kan leses her.

Norsk Form ønsker å utvikle rapporten videre til en nettbasert inspirasjonssamling der vi også kan motta flere gode eksempler. Mer informasjon om dette og arbeidet til Bylab, Norsk Forms ressursgruppe for by- og
stedsutvikling her.