Dreamhamar – deltagende prosesser i utformingen av det nye Stortorget i Hamar

Oppdatert: 02.10.2011

Deltagende prosesser står sentralt når det spanske arkitektteamet, Ecosistema Urbano, i høst jobber med utforming av det nye Stortorget i Hamar. Prosjektet, som kalles Dreamhamar, vil ved hjelp av deltagende metoder involvere lokalsamfunnet og andre interesserte i prosessen med å utvikle ideer og forslag til det nye torget.

Det vil blant annet bli holdt verksteder med fem ulike tema: teknologi, aktiviteter, miljø, folk, og årstider. Målet med verkstedene er å skape rom for å få frem nye ideer, få bedre forståelse av lokale behov og ønsker og få anledning til å se det offentlige rom fra ulike perspektiver.

Romy Ortiz fra Senter for byøkologi vil lede miljøverkstedet, som vil bli holdt i oktober. For mer informasjon se: www.dreamhamar.org