Marry-Anne Karlsen fra Senter for byøkologi er tildelt doktorgradsstipend ved Uni Rokkansenteret

Oppdatert: 23.10.2011

Doktorgradsstipendet er knyttet til et større forskningsprosjekt kalt ”Provision of welfare to irregular migrants” (PROVIR) og er et samarbeidsprosjekt mellom IMER Bergen (Uni Rokkansenteret) og Juridisk fakultetet (UiB). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd ved VAM-programmet.

Formålet med prosjektet er å undersøke det komplekse forholdet mellom lovgivning, institusjonell praksis, og migrantenes levde erfaring. Ved å kombinere en juridisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming ønsker PROVIR å belyse irregulære migranters levekår, samt tilgang, bruk og tillit til velferdstjenester i Norge.

For mer informasjon om PROVIR, les her.