Forelesning om energibruk og boligplanlegging for studenter ved UiB

Oppdatert: 15.09.2011
Marry-Anne Karlsen presenterer erfaringer fra prosjektet “boligplanlegging og energibruk” for planleggingsstudenter og planleggere i Bergen 15. september.
 

 “Planlegging og samfunn” er et planleggingskurs på masternivå på Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Kurset er også et etterutdanningskurs i planlegging for planleggere i privat og offentlig sektor.