Foredrag om energieffektiv boligbygging under forskningsdagene i Volda

Oppdatert: 26.09.2011

Mandag 26. september holder Senter for byøkologi ved Marry-Anne Karlsen foredrag om energieffektiv boligplanlegging under forskningsdagene på Høgskolen i Volda. Foredraget er en del av et klimaseminar arrangert av Høgskulen i Volda i sammarbeid med Møreforsking AS og Energiråd AS.

Mer informasjon her.