Filmfremvisning på By- og tettstedskonferansen 2011 i Lillestrøm og Brønsj & Miljø: Bønder i byen i Oslo

Oppdatert: 19.09.2011

Filmen Den urbane hagen vises 27. september i Lillestrøm kultursenter i forbindelse med By- og tettstedskonferansen 2011. Årets tema er attraktive møteplasser og hvordan den åpne byen bidrar til demokrati, inkludering, innovasjon, og økonomisk vekst. Konferansen tar også opp hva som oppleves som attraktive møteplasser for ungdom og eldre og vi vil få innblikk i parsellhager som en sosial møteplass hvor folk med ulik kulturell bakgrunn kommer sammen. Filmen blir vist i sammenheng med samfunnsgeograf Siri Haavies innlegg om Parsellhagen – en møteplass for ulike kulturer. Romy Ortiz og Marte Dæhlen vil stå på stand utenfor konferanserommet for å ta imot spørsmål til filmen og urban dyrking generelt.

Du kan lese mer om konferansen og programmet her.

Seminaret Brønsj & Miljø: Bønder i byen er en del av Oslo arkitekturfestival og arrangeres 25. september av arkitektkontoret Ecobox og Norske arkitekters landsforbund. De har invitert initiativtagerne fra Prags have i København, arkitektkontoret Eriksen og Skajaa Arkitekter AS og David Brasfield fra Oslo kommune til å gi sine innspill og erfaringer til hvordan dyrkingsbehovet i byer kan imøtekommes i byplanleggingen.

Den urbane hagen vises innledningsvis, samtidig med servering av økologisk høstsuppe. Brønsjen holdes på Vulkan søndag kl. 12:00-15:00 og Romy Ortiz og Marte Dæhlen vil holde en kort innledning før filmfremvisningen.