Prosjektet Urban dyrking – en fremtidsrettet byutviklingsstrategi er nå ferdigstillt

Oppdatert: 29.08.2011

Dokumentarfilmen ble lansert lørdag 27. august, og artikkelsamlingen distribueres nå til alle interesserte. Det blir flere visninger av filmen fremover i høst.

Artikkelsamlingen Urban dyrking: Tanker og ideer om dyrking i byen (BYØK-rapport 01/11) består av en rekke tekstbidrag fra personer som på ulike måter har til felles at de ser på urban dyrking som en viktig ressurs. Artiklene har ulik karakter, og målet er å inspirere leseren på hver sin unike måte. Artikkelsamlingen kan lastes ned her.

Dokumentarfilmen Den urbane hagen er en kortfilm om urban dyrking i Oslo. Her blir hagene i Oslo presentert gjennom bilder og samtaler med hagedyrkere. Kortfilmen kan sees her.

Trenger du en kort innføring i urban dyrking? Last ned et lite infohefte her.

For mer informasjon, ta kontakt med Romy Ortiz (romy@byokologi.no) eller Marte Dæhlen (marte@soderheim.no).

For mer info følg videreføringen av prosjektet på: http://denurbanehagen.wordpress.com