Ny BYØK-rapport på spansk og engelsk: Deltakelsesprosesser i gass-sektoren i Bolivia

Oppdatert: 08.07.2011

Senter for byøkologi er glad for å kunne presentere den første  publikasjonen i BYØK-serien som utgis på spansk og engelsk. På andre språk enn norsk vil BYØK-rapportene gis ut under navnet URBECO-report.

Participation in the bolivian hydrocarbon sector: the “double discourse” and limitations on participatory governance. Authors: Håvard Haarstad, Cecilia Campero

La participación en el sector de hidrocarburos en Bolivia: El “doble discurso” y las limitaciones sobre la gobernanza participativa. Autores: Håvard Haarstad y Cecilia Campero.

Demokratisk og gjennomsiktig forvaltning av naturressurser har vist seg å være svært viktig for utvikling i det Globale Sør. Denne rapporten tar for seg nye deltakelsesreformer i gass-sektoren i Bolivia, et av landene i verden som nå går lengst i å gi lokalsamfunn juridiske rettigheter til deltakelse i utformingen av utvinningsprosjekter. Målet med rapporten er at en kritisk analyse av disse reformene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for lignende reformer andre steder. Rapporten gis ut på spansk og engelsk for å være tilgjengelig for flest mulig relevante aktører.

Bakgrunnen for analysen er en gjennomgang av det juridiske og institusjonelle rammeverket for deltakelse i Bolivia, og en nærstudie av en spesifikk deltakelsesprosess med tre urfolks-lokalsamfunn i delstaten Santa Cruz. Rapporten viser at deltakelsesreformene gir nye muligheter til innflytelse, men at disse begrenses av regjeringens utvinningsstrategi som søker hurtig godkjennelse av prosjekter og rask ekspansjon av sektoren. I praksis blir deltakelse hovedsakelig et spørsmål om økonomisk kompensasjon, som verken tjener miljøhensyn, lokaldemokrati eller lokal utvikling på sikt. Rapporten peker videre på svakheter i forvaltningsstrukturen, for eksempel mangel på kontroll på at kompensasjonsutbetalingene faktisk havner hos lokalsamfunnene og mangel på uavhengige kontrollinstanser uten særinteresser i utvinning, som undergraver mulighetene for effektiv deltakelse.

Håvard Haarstad er postdoktor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Han forsker på spørsmål knyttet til utvikling, demokrati og naturressurser, spesielt i Latin Amerika og Bolivia. Cecilia Campero er jurist utdannet ved Católica-universitetet i La Paz, Bolivia, og har Mastergrad fra Católica-universitetet i Santiago, Chile. Hun er for tiden forskingsassistent ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Rapporten er en del av prosjektet ”Negotiating New Political Spaces: claims for redistribution and recognition in Chile and Bolivia”, finansiert av Norges Forskningsråd.