Kronikk i BT om energieffektiv boligplanlegging

Oppdatert: 28.06.2011

Marry-Anne Karlsen og Anne-Kathrine Vabø i Senter for byøkologi har på bakgrunn av rapporten “Boligplanlegging og energibruk – fra overordnede mål og forbildeprosjekter til konkrete avgjørelser i hverdagen” skrevet en kronikk i Bergens Tidende. Kronikken kan leses her.