Foredrag for Klimakutt Møre om energibruk og boligplanlegging

Oppdatert: 08.06.2011

Onsdag 8. juni holder Senter for byøkologi ved Marry-Anne Karlsen en presentasjon for Klimakutt Møre i Volda. Klimakutt Møre er et interkommunalt samarbeid om klimaarbeid mellom 8 kommuner på Søre Sunnmøre. Temaet for presentasjonen er energibruk og boligplanlegging – fra overordnede målsettinger til konkrete avgjørelser i hverdagen, og tar utgangspunkt i en ny rapport som Senter for byøkologi slipper i slutten av juni.