Senterets Kari Anne K. Drangsland er tildelt et doktorgradsstipend i geografi ved UiB

Oppdatert: 23.03.2011

Kari Anne er tildelt et doktorgradsstipend i geografi ved Universitetet i Bergen (UiB). Hennes doktorgradsprosjekt vil fokusere på områdesatsing i Norge og Tyskland, med et spesielt fokus på spenningsfeltet mellom områdesatsing og integrasjonspolitikk. Hun vil også være med å bygge opp et undervisningstilbud i planlegging og stedsutvikling ved Institutt for geografi, som vil starte opp høsten 2011. Dette vil være et tilbud både til studenter og praktikere i feltet.