Forelesning ved Politihøgskolen med utgangspunkt i rapporten “Asylmottak og lokalsamfunn”

Oppdatert: 04.03.2011

Tirsdag 29. mars foreleser Senter for byøkologi ved Marry-Anne Karlsen på studiet ‘Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn’ ved Politihøgskolen i Oslo. Forelesningen tar utgangspunkt i rapporten “Asylmottak og lokalsamfunn“.

‘Konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn’ er en etter- og videreutdanning ved Politihøgskolen i Oslo. Den primære målgruppen er ansatte i politi- og lensmannsetaten som i sitt arbeid møter et flerkulturelt publikum.